Navigace

Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce: Ing. Tomáš Šturala -  kterému jsou podřízeni:

  • Emil Loupanec - Místostarosta

 

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2018:
seznam zastupitelů:

  • Ladislav Šula
  • Bc. František Škrabana
  • Luděk Švejda
  • Martin Heger
  • Vladimír Moltaš

 Účetní obce : Libuše Křivánková

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.