Navigace

Obsah

O obci Podmolí

Podmolí, malebná obec na Znojemsku, ležící na hranici s Rakouskem, na území Národního parku Podyjí, je ideálním místem jak pro trvalé bylení, pro stále oblíbené chalupaření, tak především pro turistické aktivity. Obcí i jejím nejbližším okolím prochází řada značených stezek pro pěší i pro cykloturisty, které vedou k mnoha atraktivním místům – z těch nejbližších je to zřícenina Nového Hrádku s vyhlídkou nebo proslulá vinice Šobes, která leží v katastru obce.Letecký snímek

Název obce je slovanského původu, původně snad označoval místo podemílané vodou, tedy Podmolí. Německý tvar Baumöhl vznikl pravděpodobně pouze na základě zvukové podobnosti. Název v průběhu staletí prošel vývojem – k roku 1226 se tak obec objevuje pod označením Pomol, roku 1532 Pomyl nebo roku 1628 Bommol. 

Jak dokládají archeologické nálezy, byl zdejší kraj osídlen již v dobách mladší doby kamenné. Další nálezy pak dokládají osídlení oblasti i v době bronzové – z této doby také pochází opevnění (val a příkopy tesané do skály), vybudované na Šobesu. O vsi se objevuje zmínka již z roku 1191, podle které bylo Podmolí darováno knížetem Vladimírem louckému klášteru. Tato zpráva však nebyla potvrzena.

O životě obce se dozvídáme řadu zajímavostí z místní kroniky. Většina místních obyvatel se živila polním zemědělstvím a chovem dobytka, ostatní pracovali jako zedníci na stavbách. Během zimy pak lidé pracovali v lese. Z hospodářských plodin se zde pěstovaly především obiloviny, luštěniny, okopaniny, pícniny a také kukuřice. Téměř každý dům tu měl podíl na šobeské vinici.

V současnosti žije v obci necelých 200 obyvatel. Přesto je obec plynofikována, má vybudován vodovod a kanalizaci s připojením na ČOV, v obci je možnost občestvení ve dvou hospůdkách a dokonce se ubytovat v penzionu.

(Více informací v sekcích Historie, Památky a Tipy na výlet)