Podmolí - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Tipy na výlet

Mapa 

Jako výchozí bod doporučujeme Podmolí – u rybníka. Je zde možnost parkování motorového vozidla a občerstvení v hospůdce. Nachází se zde jeden z rozcestníků značených turistických cest

Tip č. 1

  • Podmolí – Nový Hrádek (cca 3 km pěšky nebo na kole po lesních cestách v Národním parku Podyjí)
  • Zřícenina Nového Hrádku, který si dal vystavět roku 1358 moravský markrabí Jan Jindřich Lucemburský. Z Hrádku je pěkný rozhled do údolí řeky Dyje v NP Podyjí, protější břeh je na území Rakouska. Hrádek je možno navštěvovat v letních měsících s průvodcem, který je zde přítomen.

Hradek Reka

Tip č. 2

  • Podmolí – vinice Šobes (pěšky nebo na kole po asfaltové cestě)  

Proslulá vinice Šobes leží na katastru obce Podmolí. Tato lokalita byla osídlena již ve starší době kamenné, bronzové i v čase Keltů a době římské. Leží v nižší nadmořské výšce na prosluněném jižním svahu, chráněném ze severozápadu i severovýchodu proti větrům. Souhra těchto i dalších přírodních faktorů ve zdejší oblasti vytvořila zvláštní mikroklima, které je velice vhodné k pěstování vinné révy. K tomuto účelu byl Šobes využíván již ve středověku a povídá se, že i v době římské. I dnes se zde nachází vinice, která je považována za jednu z nejlepších. Vinice má rozlohu 11 ha. V letních měsících zde mohou turisté navštívit stánek s ochutnávkou některých šobeských vín.

Sobes  Mlyn

Tip č. 3

  • Podmolí – Lukov – Břečkov – Čížov – Hardegg – Hnánice – Šobes – Podmolí

Cykloturistická trasa vedoucí po českém i rakouském území, převážně po asfaltových silnicích. Nad rakouským městem Hardeggem se na české straně státní hranice nachází vyhlídka s dřevěným altánkem. Je přístupná od obce Horní Břečkov - místní část Čížov. Od Čížova je vzdálena cca 3 km. Stojí na místě původního vyhlídkového altánu z roku 1885, který byl nazýván Luitgardinou vyhlídkou. V roce 1990 po likvidaci "železné opony" byl altán rekonstruován Rakouským klubem turistů a předán jako dar Správě CHKO Podyjí. Přístup po cestě z obce Čížov pouze pro pěší a cyklisty.

Městečko Hardegg je velmi malebné a jeho dominantou je gotický hrad z 12. století s expozicí o mexickém císaři Maxmiliánu Rakouském. Nacházejí se zde i sbírky umění starých amerických národů.

Hardeg   Sobes

Tip č. 4

  • Podmolí – Andělský mlýn – Králův stolec

MlynPěkná vycházka přírodou pěšky nebo na kole. 
Andělský mlýn je jediným dochovaným mlýnem na území celého NP Podyjí. Nachází se u obce Mašovice v Mločím údolí. Původně byl vystavěn v renesančním slohu a na jeho zdech byly také nalezeny zbytky sgrafitové výzdoby i zbytky původních interiérových stavebních prvků. V současné době stavba chátrá. Nedaleko se nachází také pozůstatky Čertova mlýna

Králův stolec: vyhlídka nad vzdutou hladinou Znojemské přehrady. Podle pověsti odtud sledoval polský král Jan III. Sobieski v roce 1683 přechod svých vojsk přes Dyji, když táhl na pomoc Turky obležené Vídni. Roku 1892 byl na tomto místě vybudován Znojemskou sekcí Rakouského turistického klubu dřevěný pavilon, který sloužil až do konce první světové války. Roku 1922 zřídil Spolek německých turistů ve spolupráci s Klubem českých turistů nedaleko místa původního pavilonu nový altán v jeho dnešní podobě. Ve skalách pod Královým stolcem byla objevena jediná dnes známá letní skalní kolonie vrápence malého v Evropě. Za nízkého stavu vody je vidět jez u bývalého Trauznického mlýna.

NP1

NP2 

NP3

NP4