Obec Podmolí
ObecPodmolí

17. 3. 2021 od 8:30 do 16:00 hodin - přerušení dodávky elektrické energie

Provedená a schválená rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č. 2/2021: zde ke stažení

Rozpočtové opatření č. 1/2021: zde ke stažení

Rok 2020:

Rozpočtové opatření č. 10/2020: zde ke stažení (vyvěšeno 6.1 2021)

Rozpočtové opatření č. 9/2020: zde ke stažení (vyvěšeno 3.11.2020)

Rozpočtové opatření č. 8/2020: zde ke stažení (vyvěšeno 1.10.2020)

Rozpočtové opatření č. 7/2020: zde ke stažení(vyvěšeno 1. 9. 2020)

Rozpočtové opatření č. 6/2020: zde ke stažení (vyvěšeno 5. 8. 2020)

Rozpočtové opatření č. 5/2020: zde ke stažení (vyvěšeno 1. 7. 2020)

Rozpočtové opatření č. 4/2020:zde ke stažení (vyvěšeno 26.5. 2020)

Rozpočtové opatření č. 3/2020: zde ke stažení (vyvěšeno 5. 5. 2020)

Rozpočtové opatření č. 2/2020: zde ke stažení (vyvěšeno 1. 4. 2020)

Rozpočtové opatření č. 1/2020: zde ke stažení (vyvěšeno 31.1. 2020)

Historie obce Podmolí:

Jak dokládají archeologické nálezy, byl zdejší kraj osídlen již v dobách mladší doby kamenné. Další nálezy pak dokládají osídlení oblasti i v době bronzové - z této doby také pochází opevnění (val a příkopy tesané do skály), vybudované na Šobesu. Prokázat se podařilo rovněž osídlení z doby římské (2. století n. l.) a příchod Slovanů.

Kdy přesně byla obec Podmolí založena, se nám již dnes přes závoj staletí asi nepodaří zjistit. O vsi se objevuje zmínka již z roku 1191, podle které bylo Podmolí darováno knížetem Vladimírem louckému klášteru. Tato zpráva však nebyla potvrzena.

SPONZOŘI A PARTNEŘI