Obec Podmolí
ObecPodmolí

Poplatek za domovní odpad pro rok 2023 je 550 Kč. Účet 25528741/0100, v.s. uveďte číslo RD.

Provedená a schválená rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č. 6/2023 zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 60.16 kB

Rozpočtové opatření č. 5/2023 zde ke stažení (645.64 kB)

Rozpočtové opatření č. 4/2023 zde ke stažení (782.08 kB)

Rozpočtové opatření č. 3/2023 zde ke stažení (59.43 kB)

Rozpočtové opatření č. 2/2023 zde ke stažení (55.03 kB)

Rozpočtové opatření č. 1/2023 zde ke stažení (391.8 kB)

 

Historie obce Podmolí:

Jak dokládají archeologické nálezy, byl zdejší kraj osídlen již v dobách mladší doby kamenné. Další nálezy pak dokládají osídlení oblasti i v době bronzové - z této doby také pochází opevnění (val a příkopy tesané do skály), vybudované na Šobesu. Prokázat se podařilo rovněž osídlení z doby římské (2. století n. l.) a příchod Slovanů.

Kdy přesně byla obec Podmolí založena, se nám již dnes přes závoj staletí asi nepodaří zjistit. O vsi se objevuje zmínka již z roku 1191, podle které bylo Podmolí darováno knížetem Vladimírem louckému klášteru. Tato zpráva však nebyla potvrzena.

SPONZOŘI A PARTNEŘI