Obec Podmolí
ObecPodmolí

Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2023: zde ke stažení

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2022: zde ke stažení

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2021: zde ke stažení 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2020: zde ke stažení

Schválený rozpočtový výhled 2018 - 2019: zde ke stažení

Historie obce Podmolí:

Jak dokládají archeologické nálezy, byl zdejší kraj osídlen již v dobách mladší doby kamenné. Další nálezy pak dokládají osídlení oblasti i v době bronzové - z této doby také pochází opevnění (val a příkopy tesané do skály), vybudované na Šobesu. Prokázat se podařilo rovněž osídlení z doby římské (2. století n. l.) a příchod Slovanů.

Kdy přesně byla obec Podmolí založena, se nám již dnes přes závoj staletí asi nepodaří zjistit. O vsi se objevuje zmínka již z roku 1191, podle které bylo Podmolí darováno knížetem Vladimírem louckému klášteru. Tato zpráva však nebyla potvrzena.

SPONZOŘI A PARTNEŘI